#eab2022

XV. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi

01 - 03 Eylül 2022 tarihlerinde Kosova - Prizren Üniversitesi işbirliği ile düzenlenecek olan XV. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresinin ana teması "Eğitimde Kapsayıcılık ve Fırsat Eşitliği" olarak belirlenmiştir.

Bildiri Gönder Davet Metni
Bildiri Gönder

Bildiri Gönderimi için kaldı!

Bildiri gönderimleri online olarak yapılmaktadır.

Özet Kitap

Kongre özet kitabına erişmek için tıkyayınız.

 

Kongre Programı

Online Sunum linkleri kongre programına eklenmiştir.

Microsoft Teams Kullanım Kılavuzu için Tıklayınız.

 

Kongre Programına Erişim İçin Tıklayınız.

 

 
   

Değerli Eğitim Araştırmacıları; 

01 - 03 Eylül 2022 tarihlerinde Kosova - Prizren Üniversitesi işbirliği ile düzenlenecek olan XV. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresinin ana teması "Eğitimde Kapsayıcılık ve Fırsat Eşitliği" olarak belirlenmiştir. Onbeşincisini düzenleyecek olduğumuz kongremiz Milli Eğitim Bakanlığı, Avrupa Eğitim Araştırmaları Birliği, Kosava Eğitim Araştırmaları Birliği, Dünya Eğitim Araştırmaları Birliği, Uluslararası Eğitimciler Birliği ve Uluslararası Nitel Araştırmalar Birliği desteği ile gerçekleştirilecektir.

XV. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, aşağıda belirtilen programlar çerçevesinde yapılan araştırmaları içerecektir.

- AB Eğitim Programları
- Çevre Eğitimi
- Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
- Demokrasi ve İnsan Hakları Eğitimi
- Karakter, Değerler ve Sevgi Eğitimi
- Din Eğitimi
- Eğitim Felsefesi
- Eğitim Politikaları
- Eğitim Programları ve Öğretim
- Eğitim Psikolojisi
- Eğitim Sosyolojisi
- Eğitim Tarihi
- Eğitim Teknolojisi
- Eğitim Yönetimi
- Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
- Eğitimde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
- Fen Bilimleri Eğitimi
- Güzel Sanatlar Eğitimi
- Halk Eğitimi ve Yaşam Boyu Öğrenme
- İlköğretim
- Matematik Eğitimi
- Mesleki ve Teknik Eğitim
- Mühendislik Eğitimi
- Okul Öncesi Eğitimi
- Öğretmen Yetiştirme
- Özel Eğitim
- Sağlık Eğitimi
- Sosyal Bilimler Eğitimi
- Spor Bilimleri Eğitimi
- Türkçe Eğitimi
- Türkçe Konuşan Cumhuriyetlerin Eğitim Programları
- Yabancı Diller Eğitimi
- Yükseköğretim
 
Kongremize katılım ve katkılarınızı bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.
 

 

Davetli Konuşmacılar

Prof. Dr. Hakan DEDEOĞLU

Hacettepe Üniversitesi

Önemli Tarihler

Bildiri Gönderim Son Tarihi

24 Temmuz 2022 tarihi 23:59'a kadar bildiri gönderimi yapabilirsiniz.

Sonuç Açıklama Tarihi

05 Ağustos 2022 tarihinde bildiri sonuçları toplu olarak açıklanacaktır.

Kongre Tarihi

Kongremiz 01- 03 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.